Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Delatnosti udruženja

Ostale lične uslužne delatnosti

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Održavanje i popravka nameštaja

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

Popravka obuće i predmeta od kože

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Popravka satova i nakita

Popravka računara i komunikacione opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

Obuhvata popravku i održavanje aparata za kućnu upotrebu i kućne i baštenske opreme:

  • frižidera, štednjaka, veš-mašina, mašina za sušenje odeće, klima-uređaja, itd.
  • kosilica, bočnih kosilica, duvaljki za lišće i sneg, mašina za održavanje živih ograda itd.

Ne obuhvata:

  • popravku ručnog električnog alata, del. 33.12
  • popravku centralnih klimatizacionih sistema, del. 43.22