Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Montaža industrijskih mašina i opreme

Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

Popravka električne opreme

Popravka elektronske i optičke opreme

Popravka i održavanje brodova i čamaca

Popravka i održavanje druge transportne opreme

Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica

Popravka mašina

Popravka metalnih proizvoda

Popravka ostale opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Popravka elektronske i optičke opreme

Obuhvata popravku i održavanje proizvoda iz del. 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za domaćinstva.

Obuhvata popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigaconih i kontrolnih uređaja iz grane 26.5:

 • popravku i održavanje instrumenata za letelice
 • popravku i održavanje uređaja za testiranje automobilskih ispusnih gasova
 • popravku i održavanje meteoroloških instrumenata
 • popravku i održavanje opreme za ispitivanje fizičkih, električnih i hemijskih karakteristika
 • popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata
 • popravku i održavanje instrumenata za otkrivanje i praćenje radijacije

Obuhvata popravku i održavanje laserske, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme iz grane 26.6:

 • popravku i održavanje aparata za magnetnu rezonancu, ultrazvučnih aparata, pejsmejkera, slušnih aparata, aparata za elektrokardiografiju, endoskopiju, zračenje i dr.

Obuhvata popravku i održavanje optičkih instrumenata iz grane 26.7, kao što su: dvogledi, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme, sočiva (osim oftalmoloških), kao i fotografske opreme i uređaja ako su namenjeni za profesionalnu upotrebu.

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje opreme za fotokopiranje, del. 33.12
 • popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
 • popravku i održavanje računarskih projektora, del. 95.11
 • popravku i održavanje komunikacione opreme, del. 95.12
 • popravku i održavanje video-kamera i televizora za opštu upotrebu, del. 95.21
 • popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25