Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Montaža industrijskih mašina i opreme

Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

Popravka električne opreme

Popravka elektronske i optičke opreme

Popravka i održavanje brodova i čamaca

Popravka i održavanje druge transportne opreme

Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica

Popravka mašina

Popravka metalnih proizvoda

Popravka ostale opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Popravka mašina

Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašina i opreme − oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28:

 • popravku i održavanje nemotornih mašina za vozila
 • popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja
 • popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju
 • popravku ventila
 • popravku zupčanika i drugih prenosnika
 • popravku i održavanje industrijskih peći
 • popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice
 • popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha
 • popravku i održavanje opštih mašina komercijalnog tipa
 • popravku i održavanje ručnih mašina na struju
 • popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala
 • popravku i održavanje mašina opšte namene
 • popravku i održavanje traktora za poljoprivredu
 • popravku i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo
 • popravku i održavanje metalurških mašina
 • popravku i održavanje mašina za obradu hrane, pića i duvana
 • popravku i održavanje mašina za tekstilnu industriju, proizvodnju kože
 • popravku i održavanje mašina za industriju papira
 • popravku i održavanje mašina za industriju plastike i gume
 • popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28
 • popravku i održavanje naprava za merenje
 • popravku i održavanje automata
 • popravku i održavanje registarskih kasa
 • popravku i održavanje mašina za fotokopiranje
 • popravku i održavanje računskih mašina, elektronskih ili neelektronskih
 • popravku i održavanje pisaćih mašina
 • popravku i održavanje presa za ploče iverice i slično
 • popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
 • ugrađivanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
 • popravku računara, del. 95.11