Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Delatnosti udruženja

Ostale lične uslužne delatnosti

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Održavanje i popravka nameštaja

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

Popravka obuće i predmeta od kože

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Popravka satova i nakita

Popravka računara i komunikacione opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

Obuhvata popravku ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo:

  • bicikala
  • odeće
  • sportske opreme (izuzev sportskog oružja) i opreme za kampovanje
  • knjiga
  • muzičkih instrumenata (izuzev orgulja i istorijskih instrumenata)
  • igračaka i sličnih stvari
  • drugih predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu
 • štimovanje klavira

Ne obuhvata:

 • popravku i održavanje ručnog električnog alata, del. 33.12
 • popravku sportskog i rekreativnog oružja, del. 33.12