Category2

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

 • Obuhvata popravku ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo:
 • *bicikala
 • *odeće
 • *sportske opreme (izuzev sportskog oružja) i opreme za kampovanje
 • *knjiga
 • *muzičkih instrumenata (izuzev orgulja i istorijskih instrumenata)
 • *igračaka i sličnih stvari
 • *drugih predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu
 • -štimovanje klavira
 • Ne obuhvata:
 • -popravku i održavanje ručnog električnog alata, del. 33.12
 • -popravku sportskog i rekreativnog oružja, del. 33.12
Category1
Category3