Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

Državna uprava, ekonomska i socijalna politika

Obavezno socijalno osiguranje

Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države

Delatnost vatrogasnih jedinica

Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti

Poslovi odbrane

Spoljni poslovi

Sudske i pravosudne delatnosti

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Poslovi odbrane

Obuhvata:

 • upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su:
  • borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
  • inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande
  • rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema
  • vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.)
  • zdravstvena zaštita vojnog osoblja
 • upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga
 • sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo
 • upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe

Ne obuhvata:

 • aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72
 • pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21
 • obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24
 • obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama, del. 85.4
 • aktivnosti vojnih bolnica, del. 86.10