Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Izgradnja ostalih građevina

Izgradnja zgrada

Specijalizovani građevinski radovi

Instalacioni radovi u građevinarstvu

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

Postavljanje električnih instalacija

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Ostali specifični građevinski radovi

Rušenje i pripremanje gradilišta

Završni građevinsko-zanatski radovi

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:

 • postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
  • grejne sisteme (na struju, gas ili naftu)
  • peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve
  • solarne neelektrične kolektore
  • vodovodnu i sanitarnu opremu
  • ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale
  • uređaje za gas
  • cevi za isparenja
  • protivpožarne sisteme
  • sisteme za rotacioni raspršivač
 • iskop kanala za instalacione radove

Ne obuhvata:

 • postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21