Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Delatnosti udruženja

Ostale lične uslužne delatnosti

Ostale lične uslužne delatnosti

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

Delatnost nege i održavanja tela

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

Pogrebne i srodne delatnosti

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

Obuhvata:

  • pranje i hemijsko čišćenje, peglanje i sl. svih vrsta odeće (uključujući i krzno) i tekstila pomoću mehaničke opreme, ručno ili u samouslužnim perionicama, za domaćinstvo, industrijske ili poslovne korisnike
  • prikupljanje i dostavljanje rublja i odeće za hemijsko čišćenje, pranje i peglanje
  • čišćenje tepiha i prekrivača, pranje zavesa i draperija, bilo u prostorijama korisnika ili ne
  • bojenje rublja, radnih uniformi i sl. u okviru usluge pranja
  • pranje pelena
  • bojenje platna
  • hemijsko čišćenje i bojenje kožnih predmeta i čišćenje krzna
  • popravka odeće i drugih tekstilnih predmeta (usled manjih oštećenja) koja se obavlja u okviru usluge pranja

Ne obuhvata:

  • iznajmljivanje odeće, osim radnih uniformi, čak i kada je čišćenje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti, del. 77.29
  • popravka i prepravka odeće kao samostalne aktivnosti, del. 95.29