Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Pomorski i priobalni prevoz putnika

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Obuhvata:

  • prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa
  • iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Ne obuhvata:

  • manipulisanje teretom, del. 52.24
  • iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34