Category2

Proizvodnja cementa

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju vatrostalnog maltera i betona, del. 23.20
  • -proizvodnju gotove i suvo mešane betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64
  • -proizvodnju maltera, del. 23.64
  • -proizvodnju proizvoda od cementa, del. 23.69
  • -proizvodnju cementa za zubarstvo, del. 32.50
Category1
Category3