Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata

Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Proizvodnja veštačkih vlakana

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

Obuhvata proizvodnju:

 • deterdženata u čvrstom i tečnom stanju
 • surfaktanata
 • sapuna (osim kozmetičkih)
 • sirovog glicerina
 • pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje)
 • drugih sredstava za čišćenje
 • sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija
 • sredstava za poliranje:
  • veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova
  • politura i krema za kožu
  • politura i krema za drvo
  • politura i krema za karoserije, staklo i metal
  • drugih sredstava za poliranje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • čistih hemijskih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
 • sintetičkog glicerina iz naftnih derivata, del. 20.14
 • kozmetičkih sapuna, del. 20.42