Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

Proizvodnja tkanina

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

Obuhvata:

 • proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i proizvode od pletenih ili kukičanih tkanina:
  • ćebadi i putnih pokrivača
  • posteljina, stonog, toaletnog i kuhinjskog rublja
  • pokrivača, jorgana, jastuka, jastučića, vreća za spavanje i dr.
 • proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija:
  • zavesa, zastora, roletni, prekrivača za krevete, prekrivača za nameštaj ili mašine i dr.
 • proizvodnju cerada, šatora, proizvoda za kampovanje, jedara, suncobrana, prekrivača za kola i dr.:
  • zastava, barjaka, zastavica i dr.
  • krpa za prašinu, za sudove i sličnih predmeta, pojaseva za spasavanje, padobrana i dr.
 • proizvodnju ručno tkanih tapiserija
 • proizvodnju delova od tekstila za električnu ćebad

Ne obuhvata:

 • proizvodnju tekstilnih predmeta za tehničku upotrebu, del. 13.96