Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

Proizvodnja predmeta od papira i kartona

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

Proizvodnja tapeta

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

Obuhvata:

  • proizvodnju papira za štampanje i pisanje spremnog za upotrebu
  • proizvodnju papira za računarsku štampu
  • proizvodnju samokopirajućeg papira spremnog za upotrebu
  • proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira spremnih za upotrebu
  • proizvodnju gumiranog i lepljivog papira spremnog za upotrebu
  • proizvodnju koverata i dopisnica
  • proizvodnju mapa
  • proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, beležnice, blokčići, obrasci i sl.
  • proizvodnju kutija, kesa i notesa za kancelarijsku upotrebu

Ne obuhvata:

  • štampanje na papirnim proizvodima, del. 18.1