Category2

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo
  • -figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju imitacija nakita od keramike, del. 32.13
  • -proizvodnju keramičkih igračaka, del. 32.40
Category1
Category3