Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Informacione uslužne delatnosti

Izdavačke delatnosti

Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

Kinematografska i televizijska produkcija

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

Programske aktivnosti i emitovanje

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Telekomunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

Obuhvata:

 • proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama

Ne obuhvata:

 • umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
 • trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
 • trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
 • trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
 • postprodukcione aktivnosti, del. 59.12
 • snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20
 • emitovanje televizijskog programa, del. 60.2
 • stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2
 • obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
 • aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90
 • iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22
 • titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99
 • aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0