Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja komunikacione opreme

Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kao što su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija.

Obuhvata proizvodnju:

 • komunikacione opreme za centralne jedinice
 • bežičnih telefona
 • PBX opreme
 • telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice
 • opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača
 • predajnih i prijemnih antena
 • opreme za kablovsku televiziju
 • pejdžera
 • mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju
 • opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere
 • modema i prenosne opreme
 • protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici
 • radio i televizijskih predajnika
 • komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)

Ne obuhvata proizvodnju:

 • elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme, uključujući ugrađene/spoljne računarske modeme, del. 26.12
 • računara i periferne opreme, del. 26.20
 • elektronskih uređaja za široku potrošnju, del. 26.40
 • GPS opreme, del. 26.51
 • električne signalizacije u saobraćaju, del. 27.90
 • semafora, del. 27.90