Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

Proizvodnja mašina za metalurgiju

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja mašina zaizradu plastike i gume

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

Obuhvata proizvodnju:

 • mašina za tekstilnu industriju:
  • mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva
  • mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr.
  • mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.
  • predilica
  • mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr.
  • mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje
  • mašina za pletenje
  • mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr.
 • pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine:
  • dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama za zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr.
 • mašina za štampanje tkanina
 • mašina za obradu tkanina:
  • mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina
  • mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina
 • mašina za pranje i mašina za peglanje:
  • mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese
  • mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa
  • centrifugalnih mašina za sušenje odeće
  • mašina za hemijsko čišćenje
 • šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne)
 • mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila
 • mašina za kožnu industriju:
  • mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože
  • mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna

Ne obuhvata proizvodnju:

 • papira i kartica sa ugrađenim programima za rad žakard-mašina, del. 17.29
 • mašina za pranje i sušenje u domaćinstvu, del. 27.51
 • mašina za glačanje, del. 28.29
 • mašina za knjigoveznice, del. 28.99