Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Obuhvata:

 • proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo
 • proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora
 • proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake
 • proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica
 • proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta, setvu ili đubrenje: plugova, rasturača đubriva, sejačica, drljača i dr.
 • proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: žetelica, vršalica, sortirki i dr.
 • proizvodnju mašina za mužu
 • proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje i zaprašivanje
 • proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za gajenje živine i pčela, pripremu stočne hrane i dr.
 • proizvodnju mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća, semena, zrnevlja i dr.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • ručnog poljoprivrednog oruđa, del. 25.73
 • radnih vozila za prenošenje, del. 28.22
 • pogonskih ručnih mašina i aparata, del. 28.24
 • separatora pavlake, del. 28.93
 • mašina za hlađenje, sortiranje i sušenje mahuna, del. 28.93
 • drumskih traktora za poluprikolice, del. 29.10
 • drumskih prikolica ili poluprikolica, del. 29.20