Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja motornih vozila

Obuhvata:

 • proizvodnju automobila
 • proizvodnju komercijalnih vozila:
  • kombi-vozila, kamiona, teretnih traktora za poluprikolice i dr.
 • proizvodnju autobusa, trolejbusa i putničkih kola
 • proizvodnju motora za motorna vozila
 • proizvodnju šasija za motorna vozila
 • proizvodnju ostalih motornih vozila:
  • vozila konstruisanih za vožnju po snegu, specijalnih vozila za prevoz lica na terenima za golf i dr.
  • vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje kolovoza, putujućih biblioteka i oklopnih vozila
  • vozila s mešalicom za beton
  • ATV (motocikala), kartinga i sl., uključujući vozila za trke
 • fabričku obnovu motora za motorna vozila

Ne obuhvata:

 • proizvodnju električnih motora (osim startnih motora), del. 27.11
 • proizvodnju sijalica i opreme za osvetljenje, za vozila, del. 27.40
 • proizvodnju klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
 • proizvodnju poljoprivrednih traktora, del. 28.30
 • proizvodnju skrepera, del. 28.92
 • proizvodnju traktora koji se koriste u građevinarstvu i rudnicima, del. 28.92
 • proizvodnju teretnih traktora za istovar, del. 28.92
 • proizvodnju karoserija za motorna vozila, del. 29.10
 • proizvodnju elektrodelova za motorna vozila, del. 29.31
 • proizvodnju ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila, del. 29.32
 • proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila, del. 30.40
 • održavanje i popravku motornih vozila, del. 45.20