Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Proizvodnja sportske opreme

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Obuhvata proizvodnju:

 • žičanih muzičkih instrumenata
 • klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir
 • orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
 • harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike
 • duvačkih instrumenata
 • udaraljki
 • elektronskih muzičkih instrumenata
 • muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr.
 • delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr.
 • pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala

Ne obuhvata:

 • umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2
 • proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40
 • proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40
 • proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40
 • restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
 • izdavanje audio i video traka i diskova, del. 59.20