Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Livenje metala

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Proizvodnja aluminijuma

Proizvodnja bakra

Proizvodnja nuklearnog goriva

Proizvodnja olova, cinka i kalaja

Proizvodnja ostalih obojenih metala

Proizvodnja plemenitih metala

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja olova, cinka i kalaja

Obuhvata:

 • proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda
 • proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja
 • proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja
 • poluproizvodnju olova, cinka i kalaja
 • proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem
 • proizvodnju staniola

Ne obuhvata:

 • livenje olova, cinka i kalaja, del. 24.53 i 24.54

[spoiler title="Šifra 24.44 - Proizvodnja bakra"]Obuhvata:

 • proizvodnju bakra iz ruda
 • proizvodnju bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra
 • proizvodnju legura bakra
 • primarnu preradu bakra
 • poluproizvodnju bakarne žice
 • proizvodnju žice od bakra izvlačenjem

Ne obuhvata:

 • livenje bakra, del. 24.54