Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja opreme za osvetljenje

Obuhvata proizvodnju sijalica, cevi i elemenata za njih (osim stakla za sijalice), uređaja za električno osvetljenje i elemenata za uređaje za električno osvetljenje.

Obuhvata proizvodnju:

 • lampi na pražnjenje, električnih lampi sa ugljenim vlaknom, fluorescentnih, ultravioletnih, infracrvenih lampi i sijalica
 • uređaja za plafonsko osvetljenje
 • lustera
 • stonih lampi
 • ukrasnih sijalica za jelku
 • cepanica za električni kamin
 • električnih lampi protiv insekata
 • fenjera (karbidnih, električnih, na gas, benzin, kerozin)
 • reflektora
 • uličnih svetiljki (osim saobraćajnih znakova)
 • osvetljenja za transportnu opremu (npr. za motorna vozila, avione i čamce)
 • neelektrične opreme za osvetljenje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • staklenih delova za osvetljenje, del. 23.19
 • strujnih žičanih uređaja za rasvetne instalacije
 • plafonskih ventilatora ili ventilatora u kupatilima sa ugrađenim uređajima za osvetljenje
 • utikača, prekidača i ostale opreme za povezivanje žica kod osvetljenja, del. 27.33
 • električnih ventilatora sa ugrađenim svetlom, del. 27.51
 • proizvodnju električnih znakova i električnih signalnih uređaja u saobraćaju (semafora i sl.), del. 27.90