Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Obuhvata proizvodnju:

 • opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:
  • koturača i čekrka
  • dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr.
  • radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama)
  • mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar
 • konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr.
 • liftova, pokretnih stepenica i staza i dr.
 • delova uređaja za dizanje i prenošenje

Ne obuhvata:

 • proizvodnju industrijskih robota, del. 28.29
 • proizvodnju dizalica i transportnih traka za rad pod zemljom, del. 28.92
 • proizvodnju eskavatora, bagera i utovarivača, del. 28.92
 • proizvodnju plovnih, železničkih i kamionskih dizalica, del. 30.11 i 30.20
 • instalaciju liftova i pokretnih stepenica, del. 43.29