Category2

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

 • Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kolakoja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.
 • Obuhvata proizvodnju:
 • -šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)
 • -GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)
 • -držača za lampe
 • -osigurača i kalemova
 • -prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)
 • -električnih ispusta i štek-kontakata
 • -kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)
 • -električnih vodova i priključaka
 • -električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:
 • *sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.
 • -plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače
 • Ne obuhvata proizvodnju:
 • -keramičkih izolatora, del. 23.43
 • -elektronskih elemenata za konektore, utičnice i...
Category1
Category3