Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata

Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Proizvodnja eksploziva

Proizvodnja eteričnih ulja

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Proizvodnja sredstava za lepljenje

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Proizvodnja veštačkih vlakana

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Obuhvata proizvodnju:

 • fotografskih ploča, filmova, papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala
 • hemijskih preparata za fotografske svrhe
 • želatina i njegovih derivata
 • različitih hemijskih proizvoda:
  • peptona i njihovih derivata i drugih proteinskih supstanci i njihovih derivata
  • hemijski modifikovanih ulja i masti
  • sredstava za dovršavanje tekstila i kože, apretiranje i dr.
  • praha i pasti za zavarivanje, tvrdo ili meko lemljenje
  • sredstava za odmašćivanje (dekapiranje) metala
  • pripremljenih aditiva za cement
  • aktivnog uglja, dodataka mazivim uljima, ubrzivača za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za upotrebu u industriji
  • antidetonatora i antifriz-preparata
  • tečnosti za hidraulične prenose
  • složenih laboratorijskih i dijagnostičkih preparata i dr.
 • mastila i tuša

Ne obuhvata proizvodnju:

 • na veliko hemijski čistih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
 • destilovane vode, del. 20.13
 • drugih organskih osnovnih hemikalija, del. 20.14
 • grafičkih boja, del. 20.30
 • bitumenske mase za asfaltiranje puteva, del. 23.99