Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja mašina opšte namene

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

Obuhvata proizvodnju:

 • uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga):
  • kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr.
 • mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti
 • uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha:
  • pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr.
 • mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr.
 • mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića
 • mašina za destilaciju i prečišćavanje u rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd.
 • gasnih generatora
 • kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo)
 • centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću)
 • zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala
 • automata za prodaju robe i dr.
 • libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog)
 • rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode
 • neelektričnih aparata za zavarivanje

Ne obuhvata proizvodnju:

 • preciznih vaga (za laboratorije i sl.), del. 26.51
 • uređaja za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
 • ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51
 • električnih aparata za zavarivanje, del. 27.90
 • poljoprivrednih aparata za prskanje i zaprašivanje, del. 28.30
 • uređaja za valjanje metala i stakla i njihovih valjaka, del. 28.91 i 28.99
 • poljoprivrednih sušilica, del. 28.93
 • mašina za filtriranje i čišćenje hrane, del. 28.93
 • separatora pavlake, del. 28.93
 • mašina za štampanje na tekstilu, del. 28.94