Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata

Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa

Proizvodnja industrijskih gasova

Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Proizvodnja veštačkih vlakana

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

Obuhvata proizvodnju hemikalija korišćenjem osnovnih procesa kao što su toplotno razbijanje i destilacija. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.

Obuhvata:

 • proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija:
  • zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika
  • zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika
  • acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole
  • monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu
  • ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama
  • organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine
  • ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr.
 • proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda
 • proizvodnju katrana iz uglja
 • proizvodnju sirila
 • proizvodnju sintetičkog glicerina[/spoler]

Ne obuhvata:

 • proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima, del. 20.16
 • proizvodnju sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, del. 20.17
 • proizvodnju sirovog glicerina, del. 20.41
 • proizvodnju prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53
 • proizvodnju salicilne i acetilsalicilne kiseline, del. 21.10