Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja metli i četki

Proizvodnja ostalih predmeta

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Proizvodnja sportske opreme

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih predmeta

Obuhvata proizvodnju:

 • zaštitne opreme:
  • vatrogasne odeće
  • zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije
  • spasilačkih pojaseva od plute za vodu
  • zaštitnih kaciga od plastike ili metala
  • zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu
  • zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa)
  • gas-maski
 • pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih
 • uložaka za olovke
 • žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate
 • suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova
 • globusa
 • dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr.
 • upaljača
 • predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr.
 • sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr.
 • krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd.
 • korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala

Ne obuhvata proizvodnju:

 • fitilja za fenjere, del. 13.99
 • radne odeće (npr. laboratorijskih odela, uniformi i sl.), del. 14.12
 • papirnih ukrasa, del. 17.29