Category2

Proizvodnja ostalih predmeta

 • Obuhvata proizvodnju:
 • -zaštitne opreme:
 • *vatrogasne odeće
 • *zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije
 • *spasilačkih pojaseva od plute za vodu
 • *zaštitnih kaciga od plastike ili metala
 • *zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu
 • *zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa)
 • *gas-maski
 • -pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih
 • -uložaka za olovke
 • -žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate
 • -suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova
 • -globusa
 • -dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr.
 • -upaljača
 • -predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr.
 • -sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća...
Category1
Category3