Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame

Proizvodnja drvne ambalaže

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

Proizvodnja parketa

Rezanje i obrada drveta

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

Obuhvata:

 • proizvodnju raznih proizvoda od drveta:
  • drvenih drški i delova za alat, metli, četki i dr.
  • drvenih kalupa za obuću, drvenih vešalica i sl.
  • drvenog pribora za kuhinjsku upotrebu; zidnih i stajaćih stalaka za odela i šešire
  • drvenih statueta i ukrasa, marketarije i intarzije od drveta
  • drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda
  • drvenih kalemova, motovila za konac za šivenje i sličnih proizvoda od struganog drveta
  • ostalih predmeta od drveta
 • preradu prirodne plute
 • proizvodnju proizvoda od prirodne ili aglomerisane plute (uključujući podne obloge i zapušače)
 • proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: slame, pruća, trske i sl.
 • proizvodnju korpi i druge pletarske robe
 • proizvodnju briketa za loženje napravljenih od sabijenog drveta ili supstituta kao što su kafa ili soja
 • proizvodnju drvenih okvira za slike i ogledala
 • proizvodnju okvira za slikarska platna
 • proizvodnju drvenih delova obuće (npr. štikli ili kalupa)
 • proizvodnju držača za kišobrane, štapove i sl.
 • proizvodnju delova za lule

Ne obuhvata:

 • proizvodnju podmetača, prostirača i zastora od tekstilnog materijala, del. 13.92
 • proizvodnju kofera od drveta, del. 15.12
 • proizvodnju drvene obuće i potplate, del. 15.20
 • proizvodnju šibica, del. 20.51
 • proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
 • proizvodnju drvenih špula, poklopaca, bobina, kalemova koji su deo tekstilne industrije, del. 28.94
 • proizvodnju nameštaja, del. 31.0
 • proizvodnju drvenih igračaka, del. 32.40
 • proizvodnju četki i metli, del. 32.91
 • proizvodnju mrtvačkih kovčega, del. 32.99
 • proizvodnju štapova za podupiranje i ručki za kišobrane od drveta, del. 32.99
 • spasilačkih pojaseva od plute za vodu, 32.99