Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od gume

Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Proizvodnja proizvoda od plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

Obuhvata:

 • proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sintetičkog kaučuka, nevulkanizirane, vulkanizirane ili tvrde gume:
  • ploča, listova, traka, šipki i drugih profilisanih oblika od gume
  • cevi, creva i šmrkova
  • transportnih traka, prenosnog i pogonskog remenja
  • sredstava za kontracepciju, cucli i termofora
  • odevnih predmeta koji nisu šiveni nego samo lepljeni
  • đonova od gume i drugih gumenih delova obuće
  • konca i konopaca od gume
  • gumiranog prediva i tkanina
  • prstenova, prirubnica i zaptivača od gume
  • obloga za valjke od gume
  • gumenih dušeka na naduvavanje
  • balona na naduvavanje
  • gumenih četki
  • cevi od tvrde gume
  • češljeva, ukosnica, viklera i sl. od tvrde gume
  • impregnisanog tekstila, prevučenog ili laminiranog gumom
  • gumenih materijala za popravku guma za vozila
 • proizvodnju gumenih seksi predmeta
 • proizvodnju kapa za plivanje
 • proizvodnju ronilačke odeće

Ne obuhvata:

 • proizvodnju kord tkanina za spoljne gume za vozila, del. 13.96
 • proizvodnju odevnih predmeta od elastičnih tkanina, del. 14.14 i 14.19
 • proizvodnju gumene obuće, del. 15.20
 • proizvodnju tutkala i lepkova na bazi gume, del. 20.52
 • proizvodnju profila za zaštitu guma za vozila, del. 22.11
 • proizvodnju gumenih plovila na naduvavanje, del. 30.11 i 30.12
 • proizvodnju nepresvučenih madraca od penaste gume, del. 31.03
 • proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, del. 32.30
 • proizvodnju gumenih igara i igračaka (uključujući bazene na naduvavanje, čamce na naduvavanje, gumene životinje na naduvavanje, lopte i sl.), del. 32.40
 • obnovu guma, del. 38.32