Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od gume

Proizvodnja proizvoda od plastike

Proizvodnja ambalaže od plastike

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

Obuhvata:

 • proizvodnju stonog i kuhinjskog posuđa i predmeta za toaletne potrebe od plastike
 • proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:
  • kaciga, izolacionih elemenata, delova za električne vodove, opreme za kancelarije ili školske opreme, odevnih predmeta (ukoliko nisu šiveni nego su lepljeni), kućnih okova, statueta, prenosnog i pogonskog remenja, samolepljivih traka od plastike, plastičnih kalupa za cipele, plastičnih držača za cigare i cigarete, češljeva, plastičnih viklera, noviteta od plastike i dr.

Ne obuhvata proizvodnju:

 • putnih predmeta od plastičnih masa, del. 15.12
 • plastične obuće, del. 15.20
 • plastičnog nameštaja, del. 31.01, 31.02, 31.09
 • nepresvučenih madraca od plastike, del. 31.03
 • sportskih rekvizita od plastike, del. 32.30
 • igara i igračaka od plastike, del. 32.40
 • medicinskih i stomatoloških pomagala od plastike, del. 32.50
 • plastičnih medicinskih i stomatoloških pomagala, del. 32.50
 • plastičnih oftalmoloških predmeta, del. 32.50
 • tvrdih pokrivki za glavu i ostalih ličnih bezbednosnih predmeta od plastike, del. 32.99