Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja pića

Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića

Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

Proizvodnja piva

Proizvodnja slada

Proizvodnja vina od grožđa

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

Ova grupa obuhvata proizvodnju bezalkoholnih pića (osim bezalkoholnog vina ili piva).

Obuhvata:

 • proizvodnju mineralne vode i ostale flaširane vode
 • proizvodnju osvežavajućih pića:
  • bezalkoholne aromatizovane ili zaslađene vode (limunade, oranžade, kole, voćnih pića, pića na bazi tonika i dr.)

Ne obuhvata:

 • proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32
 • proizvodnju pića na bazi mleka, del. 10.51
 • preradu čaja i kafe, del. 10.83
 • proizvodnju pića sa alkoholom, del. 11.01-11.05
 • proizvodnju bezalkoholnog vina, del. 11.02
 • proizvodnju bezalkoholnog piva, del. 11.05
 • proizvodnju leda, del 35.30
 • flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34, i ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92