Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

Proizvodnja papira i kartona

Proizvodnja vlakana celuloze

Proizvodnja predmeta od papira i kartona

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja papira i kartona

Obuhvata:

 • proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu
 • dalju obradu papira i kartona:
  • premazivanje, prekrivanje i impregnisanje papira i kartona
 • proizvodnju krepovanog i plisiranog papira
 • proizvodnju ručno izrađenog papira
 • proizvodnju novinskog i drugog papira za štampanje i pisanje
 • proizvodnju celulozne vate i tkanina od celuloznih vlakana
 • proizvodnju karbonskog i samokopirnog papira u rolnama ili većim tablama

Ne obuhvata proizvodnju:

 • talasastog papira i kartona, del. 17.21
 • dalju obradu predmeta od papira i kartona, del. 17.22, 17.23, 17.24 i 17.29
 • brusnog papira, del. 23.91
 • prevučenog ili impregniranog papira, gde je prevlaka ili impregnirani papir značajan sastavni deo (svrstava se u delatnost u koju spada prevlaka)