Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja obuće

Štavljenje i dorada kože; proizvodnja putničkih i ručnih torbi i kaiševa; dorada i bojenje krzna

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

Obuhvata:

 • proizvodnju kofera, ručnih torbi i sličnih predmeta od kože, veštačke kože ili materijala kao što su plastične folije, tekstil, vulkanfiber i karton, ako se primenjuje ista tehnologija kao i za kožu
 • proizvodnju saračkih proizvoda i kaiševa
 • proizvodnju kaiševa za satove od nemetalnih materijala
 • proizvodnju različitih predmeta od kože ili veštačke kože: pogonskih kaiševa, tesnila i dr. za tehničke svrhe
 • proizvodnju sedlarskih predmeta od kože i opreme za jahanje
 • proizvodnju kožnih pertli za cipele

Ne obuhvata:

 • proizvodnju kožne odeće, del. 14.11
 • proizvodnju kožnih rukavica i pokrivki za glavu, del. 14.19
 • proizvodnju obuće, del. 15.20
 • proizvodnju sedišta za bicikle, del. 30.92
 • proizvodnju kaiševa za ručne satove od plemenitih metala, del. 32.12
 • proizvodnju kaiševa za ručne satove od neplemenitih materijala, del. 32.13
 • proizvodnju zaštitnih radnih pojaseva, del. 32.99