Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

Proizvodnja satova

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja satova

Obuhvata proizvodnju:

 • satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova
 • satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table
 • kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala
 • aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su:
  • parking-časovnici, hronometri i satovi za upisivanje vremena i datuma
 • vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava
 • delova za satove i časovnike kao što su:
  • opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala

Ne obuhvata:

 • proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12
 • proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12
 • proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
 • popravku satova, del. 95.25