Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Livenje metala

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

Obuhvata:

 • delatnosti visokih peći, konvertora čelika i valjaonica
 • proizvodnju sirovog čelika i manganovog gvožđa u blokovima ili ostalim primarnim oblicima
 • proizvodnju legura gvožđa
 • proizvodnju proizvoda od gvožđa direktnom redukcijom gvožđa i ostalih proizvoda od sunđerastog gvožđa
 • proizvodnju gvožđa izrazite čistoće elektrolizom ili ostalim hemijskim procesima
 • ponovno topljenje otpadnih poluga čelika ili gvožđa
 • proizvodnju zrnastog gvožđa i praha
 • proizvodnju čelika u polugama ili ostalim primarnim oblicima
 • proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo, hladno i pljosnato valjanih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila od čelika
 • proizvodnju ploča od čelika i zavarenih otvorenih profila od čelika
 • proizvodnju proizvoda za železničke šine (nesastavljene šine) od čelika

Ne obuhvata:

 • proizvodnju hladno vučenih šipki od čelika, del. 24.3