Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostale prerađivačke delatnosti

Ostale prerađivačke delatnosti

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala

Proizvodnja muzičkih instrumenata

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

Proizvodnja sportske opreme

Proizvodnja sportske opreme

Popravka i montaža mašina i opreme

Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Proizvodnja duvanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i derivata nafte

Proizvodnja kože i predmeta od kože

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja nameštaja

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

Proizvodnja odevnih predmeta

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata

Proizvodnja osnovnih metala

Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja tekstila

Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Proizvodnja sportske opreme

Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće).

Obuhvata:

 • proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala:
  • tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje
  • reketa, štapova i palica za golf
  • skija, vezova i štapova za skije
  • skijaške obuće
  • dasaka za jedrenje
  • rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže
  • rekvizita za lov, alpinizam i dr.
  • sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu
  • bazena za plivanje i veslanje
  • klizaljki, koturaljki i dr.
  • lukova i samostrela
  • opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr.

Ne obuhvata:

 • proizvodnju jedara, del. 13.92
 • proizvodnju sportske odeće, del. 14.13
 • proizvodnju sedala i konjske opreme, del. 15.12
 • proizvodnju bičeva i korbača, del. 15.12
 • proizvodnju sportske obuće, del. 15.20
 • proizvodnju sportskog oružja i municije, del. 25.40
 • proizvodnju metalnih tegova (za sport), del. 25.99
 • proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i sl., del. 29 i 30
 • proizvodnju čamaca, del. 30.12
 • proizvodnju čepova za uši (za plivanje i protiv buke), del. 32.99
 • popravku sportske opreme, del. 95.29