Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Pravni poslovi

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

Obuhvata:

  • praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
  • izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
  • reviziju finansijskih izveštaja
  • pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
  • savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

Ne obuhvata:

  • obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11
  • savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22
  • prikupljanje računa, del. 82.91