Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

Kockanje i klađenje

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Izvođačka umetnost

Rad umetničkih ustanova

Umetničko stvaralaštvo

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Rad umetničkih ustanova

Obuhvata:

  • delatnost koncertnih i pozorišnih dvorana i drugih umetničkih ustanova
  • delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara

Ne obuhvata:

  • prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14
  • aktivnosti agencija za prodaju i rezervaciju karata, del. 79.90
  • rad muzeja svih vrsta, del. 91.02