Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Socijalna zaštita bez smeštaja

Socijalna zaštita sa smeštajem

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Zdravstvene delatnosti

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.

Obuhvata:

  • pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
  • trajnu negu penzionerima
  • domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom
  • domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege

Ne obuhvata:

  • domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10
  • socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90