Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija

Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Uklanjanje otpadnih voda

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom

Obuhvata:

 • dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda
 • dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije
 • dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija
 • čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje
 • odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija
 • ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine

Ne obuhvata:

 • uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • prečišćavanje vode, del. 36.00
 • tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
 • tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22
 • čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29