Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Šumarstvo i seča drveća

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

Sakupljanje šumskih plodova

Seča drveća

Seča drveća

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Seča drveća

Obuhvata:

  • seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije
  • proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje
  • sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe
  • sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe

Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev. Ne obuhvata:

  • gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
  • gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10
  • sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30
  • proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10
  • proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14