Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Kopneni saobraćaj i cevovodni transport

Poštanske aktivnosti

Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju

Prateće aktivnosti u saobraćaju

Skladištenje

Skladištenje

Vazdušni saobraćaj

Vodeni saobraćaj

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Skladištenje

Obuhvata:

  • rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:
    • silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.
  • skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama)
  • trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja

Ne obuhvata:

  • parkirališta za motorna vozila, del. 52.21
  • rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje
  • iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20