Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Akvakulture

Morske akvakulture

Slatkovodne akvakulture

Ribolov

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Slatkovodne akvakulture

Obuhvata:

  • uzgoj i tov ribe u slatkoj vodi, uključujući i ukrasne ribe za akvarijume
  • uzgoj školjki, mekušaca, vodozemaca i drugih životinja u slatkoj vodi
  • uzgoj žaba
  • usluge koje se odnose na mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima

Ne obuhvata:

  • uzgoj morskih organizama za akvarijume, del. 03.21
  • sportski ribolov, del. 93.19