Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

Ribarstvo i akvakulture

Akvakulture

Ribolov

Morski ribolov

Slatkovodni ribolov

Šumarstvo i seča drveća

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Slatkovodni ribolov

Obuhvata:

  • ulov ribe na rekama i jezerima, na komercijalnoj osnovi
  • ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca
  • ulov slatkovodnih životinja
  • sakupljanje slatkovodnih organizama i njihovih proizvoda

Ne obuhvata:

  • preradu i konzervisanje ribe, rakova i mekušaca, del. 10.20
  • ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
  • sportski ribolov i sl., del. 93.19