Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Tehničko ispitivanje i analize

Tehničko ispitivanje i analize

Naučno istraživanje i razvoj

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Pravni i računovodstveni poslovi

Reklamiranje i istraživanje tržišta

Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem

Veterinarske delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Tehničko ispitivanje i analize

Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući:

  • ispitivanje akustike i vibracije
  • ispitivanje sastava i čistoće minerala itd.
  • higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane
  • ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr.
  • ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti
  • ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd.
  • radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja
  • analizu nedostataka
  • ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd.
 • izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.
 • izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica
 • periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila
 • ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.)
 • rad policijskih laboratorija

Ne obuhvata:

 • testiranje životinjskih uzoraka, del. 75.00
 • postavljanje dijagnoze, medicinsko i stomatološko testiranje i analize, del. 86