TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Održavanje i popravka motornih vozila

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

Trgovina motornim vozilima

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko i trgovinu na malo motociklima, uključujući mopede
  • trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle (putem pošte ili posrednika)
  • održavanje i popravku motocikala

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko biciklima i njihovim delovima i priborom, del. 46.49
  • trgovinu na malo biciklima i njihovom delovima i priborom, del. 47.64
  • iznajmljivanje motocikala, del. 77.39
  • popravku i održavanje bicikala, del. 95.29
Category1
Category3