TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

Obuhvata prodaju na malo:

  • nameštaja za domaćinstvo
  • predmeta za osvetljenje
  • pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr.
  • predmeta od drveta, plute i pruća
  • neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo
  • muzičkih instrumenata i notnog materijala
  • električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja
  • predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih

Ne obuhvata:

  • trgovinu na malo starinama, del. 47.79
Category1
Category3