Category2

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

 • Obuhvata prodaju na malo:
 • -nameštaja za domaćinstvo
 • -predmeta za osvetljenje
 • -pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr.
 • -predmeta od drveta, plute i pruća
 • -neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo
 • -muzičkih instrumenata i notnog materijala
 • -električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja
 • -predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih
 • Ne obuhvata:
 • -trgovinu na malo starinama, del. 47.79
Category1
Category3