Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko neobrađenim drvetom
  • trgovinu na veliko proizvodima dobijenim primarnom obradom drveta
  • trgovinu na veliko bojama i lakovima
  • trgovinu na veliko građevinskim materijalima kao što su pesak i šljunak
  • trgovinu na veliko ravnim staklom
  • trgovinu na veliko zidnim tapetama i prekrivačima za pod
  • trgovinu na veliko sanitarnom opremom:
    • kadama, lavaboima i toaletnim i drugim sanitarnim predmetima od porculana
  • trgovinu na veliko montažnim kućama