Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizovana trgovina na veliko

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

Trgovina na veliko za naknadu

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

Obuhvata:

  • trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima)
  • trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom
  • trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima
  • trgovinu na veliko štampanim kolima
  • trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD)
  • trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom

Ne obuhvata:

  • trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama i disketama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD), del. 46.43
  • trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51