Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti

DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

Državna uprava i odbrana; Obavezno socijalno osiguranje

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

Građevinarstvo

Informisanje i komunikacije

Nepoznata delatnost

Obrazovanje

Ostale uslužne delatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Rudarstvo

Saobraćaj i skladištenje

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umetnost; Zabava i rekreacija

Usluge smeštaja i ishrane

Zdravstvena i socijalna zaštita

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

Ovaj sektor obuhvata trgovinu svim vrstama robe na veliko i na malo (prodaja bez prerade) i pružanje usluga pri prodaji robe. Trgovina na veliko i trgovina na malo predstavljaju poslednje faze u distribuciji robe. Obuhvaćena je i popravka motornih vozila i motocikala.

Prodaja bez prerade uključuje uobičajene postupke (manipulacije) koji su povezani s trgovinom, npr. sortiranje, razvrstavanje i sklapanje robe, mešanje robe, flaširanje (s prethodnim čišćenjem boca ili bez njega), pakovanje, razdeljivanje na manje količine i prepakivanje radi distribucije, skladištenje (zamrzavanjem ili hlađenjem ili bez toga).

Oblast 45. obuhvata sve delatnosti koje se odnose na prodaju i popravku motornih vozila i motocikala, dok oblasti 46. i 47. obuhvataju sve ostale delatnosti trgovine. Razlika između oblasti 46. (Trgovina na veliko) i 47. (Trgovina na malo) zasniva se na pretežnoj vrsti kupca.

Trgovina na veliko jeste preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima ili ustanovama ili drugim trgovcima na veliko, ili obuhvata delovanje brokera ili posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.

Glavni poslovaoci koji su ovde obuhvaćeni jesu: trgovci na veliko, tj. veletrgovci koji prodaju robu u svoje ime i za svoj račun, kao što su trgovački posrednici ili preprodavci, distributeri industrijskih proizvoda, izvoznici, uvoznici i potrošačke zadruge. Osim njih, obuhvaćeni su i prodajni ogranci i prodajne poslovnice (ali ne i prodavnice na malo) koje su u sastavu proizvodnih jedinica, a razdvojeni su od njihovih postrojenja ili rudnika i obavljaju plasman njihovih proizvoda, s tim da primljene porudžbine ne izvršavaju direktnim otpremanjem iz postrojenja ili rudnika. Obuhvaćeni su i trgovački posrednici, komisionari, brokeri i zadruge angažovane u cilju plasmana poljoprivrednih proizvoda.

U trgovini na veliko često se fizički sastavljaju (sklapaju), sortiraju i razvrstavaju velike količine robe i dele se na manje partije, prepakuju i ponovo razdeljuju na manje količine (npr. farmaceutski proizvodi); obavljaju se još i skladištenje, hlađenje, isporučivanje i instaliranje robe, marketinški se deluje na kupce i dizajniraju se etikete.

Trgovina na malo je preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe kupcima radi lične potrošnje ili potrošnje u domaćinstvu, i to u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte ili interneta, posredstvom prodavaca koji dolaze kupcima na vrata, uličnih prodavaca, potrošačkih zadruga, aukcijskih kuća itd. Većina trgovaca na malo prodaje robu u svoje ime i za svoj račun, ali pojedini rade i kao zastupnici za tuđ račun i prodaju robu na konsignacijskoj ili na komisionoj osnovi.